مدیرکل زمین شناسی واکتشافات معدنی استان های مازندران و گلستان گفت که آتشفشان دماوند تهدیدی برای ساکنان اطراف ندارد و مردم نگران برخی تحرکات این کوه نباشند.

مهرزاد قنبرزاده  افزایش خروج بخار و پرتاپ سنگ ریزه از داخل حفره این آتشفشان را ناشی از افزایش بارش برف و باران و نفوذ این بارش ها به داحل حفره های گرم اعلام کرد.
وی افزود : با نفوذ برف و باران به داخل حفره های گرم کوه دماوند، میزان خروج بخارو گاز آن افزایش یافت و سنگ ها نیز براثر این بارش ها منفجر و به صورت پاره سنگ و سنگ ریزه ازدهنه باز حفره خارج می شوند.
وی شایعه فعال شدن آتشفشان دماوند را در چندماهه اخیر ناشی از همین فعل و انفعال و برداشت نادرست دانست و اظهارداشت : تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر فعال شدن آتشفشان دماوند مشاهده نشده است.
مدیرکل زمین شناسی مازندران تغییرات شیمیایی در چشمه آب گرم ، کم و زیاد شدن املاح در یک دوره زمانی کوتاه مدت و خروج خاکستر های آتشفشانی و مواد مذاب از نشانه های فعال شدن دماوند اعلام کرد.
قنبرزاده اظهارداشت : بررسی چندماهه اخیر بر روی دماوند از سوی کارشناسان زمین شناسی مازندران هیچ یک از این تحرکات را مورد تایید قرار نداده و این نشان دهنده غیر فعال بودن آتشفشان دماوند است.
** برنامه ریزی برای ایجاد 14 ایستگاه پایش دماوند
مدیرکل زمین شناسی استان های مازندران و گلستان گفت که با موافقت شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و در صورت تامین اعتبار140 میلیارد ریالی 14 ایستگاه پایش مجهز در اطراف کوه دماوند ایجاد می شود.
قنبرزاده افزود : در برنامه اولیه 4 ایستگاه در چهار جهت شمال، جنوب، غرب و شرق کوه دماوند ایجاد می شود که یکی از ایستگاه ها ایستگاه اصلی ومادر پایش اتشفشان است.
وی اضافه کرد : سه ایستگاه ایجادی در اطراف دماوند به عنوان ایستگاه های فرعی اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و به صورت لحظه ای به ایستگاه اصلی و مادر منتقل می کنند که در این ایستگاه این داده ها و اطلاعات مورد ارزیابی کارشناسان زمین شناسی در حوزه های مختلف از جمله زمین لرزه قرار می گیرد.
به گفته وی براساس این اطلاعات، کارشناسان تحرکات دماوند را زیر نظر داشته و چنانچه احتمال فعال شدن آتشفشان وجود داشته باشد، حداقل 2 تا سه ماه پیش از وقوع این فرایند در اختیار تصمیم گیران قرار می گیرد.
** تهیه نقشه خطر برای دماوند
مدیرکل زمین شناسی مازندران و گلستان مهمترین مزیت ایجاد ایستگاه پایش را تهیه نقشه خطر برای کوه دماوند اعلام کرد.
قنبرزاده اظهارداشت : براساس این نقشه خطر که مطابق با تحرکات دماوند تدوین می شود، می توان از ایجاد زیرساخت هایی که در صورت بروز آتشفشان نابود می شوند، جلوگیری کرد و این روند از هدررفت سرمایه ها پیشگیری خواهد داشت.
* دماوند بی خطر
مدیرکل زمین شناسی مازندران و گلستان گفت که هم اکنون طبق داده ها کوه دماوند آتشفشان خاموشی است که تهدیدی متوجه مردم نخواهد کرد.
قنبرزاده اظهارداشت : در صورت احتمال هرگونه تهدیدی از ناحیه دماوند، اطلاع رسانی مناسب به مردم انجام خواهد شد.
کوه دَماوَند کوهی در شمال ایران است که بلندترین کوه ایران و بلندترین قلهٔ آتشفشانی آسیا است .این کوه دربخش مرکزی رشته‌کوه البرز در جنوب دریای خزر جای دارد و در تقسیمات کشوری، در بخش لاریجان شهرستان آمل در استان مازندران واقع است.
کارشناسان زمین شناسی وجود چشمه آب گرم و خروج گازها و بخارآتشفشانی وپرتاب موردی گدازه های آتشفشانی به اطراف را از نشانه های فعالیت دائمی آتشفشان دماوند و رفتار طبیعی این قله آتشفشانی می دانند.
 


operated by Data Computer