بر اثر ایست قلبی؛

  • 1396/05/24 08:02:02
  • چاپ
  • ایمیل به دوستان

محیط بان بابلی بر اثر ایست قلبی در حین ماموریت جان خود را از دست داد.

محیط بان جواد مرمریان از پرسنل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بابل که ساعات پایانی ماموریت سه روزه خود را می گذراند به ناگاه دچار درد در ناحیه قفسه سینه گردید که به دلیل دوری منطقه یخچال پشت بندپی شرقی و وخامت حال، محیط بان مرمریان در گذشت.


operated by Data Computer