غلامحسین شفیع زاده به عنوان رییس ومحمد محمدی به عنوان نائب رییس  پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آمل برای نخستین سال از دوره ۴ ساله انتخاب شد .

در جلسه انتخاب اعضای هیئت رییسه شورای اسلامی شهر آمل که صبح روز پنجشنبه ۹۶/۶/۲ ، در سومین روز متوالی با حضور۶ نفر از منتخبین پنجمین دوره شورا در محل فرمانداری ویژه آمل برگزار شد غلامحسین شفیع زاده با ۶ رای به عنوان رییس جدید دوره پنجم شورای اسلامی شهر آمل انتخاب شد .

همچنین در این جلسه محمد محمدی با ۶ رای به عنوان نائب رییس شورا و فردوس قربانی نیز با ۶ رای به عنوان منشی انتخاب شدند .

تعداد اعضای شورای اسلامی شهر آمل در دوره چهارم ۱۳ نفر بوده که در دوره پنجم به ۹ نفر عضو اصلی کاهش یافته است .

.


operated by Data Computer