با حكم ربيع فلاح جلودار:

  • 1396/06/20 10:23:26
  • چاپ
  • ایمیل به دوستان

با حكم ربيع فلاح جلودار استاندار مازندران سرپرست حراست استانداري مازندران معرفي شد.

با حكم ربيع فلاح جلودار استاندار مازندران سرپرست حراست استانداري مازندران معرفي شد.

عباس شكيبافر قائم مقام سازمان همياري و شهرداريهاي استان مازندران به عنوان سرپرست اداره كل حراست استانداري مازندران معرفي شد.

وي جانشين موسوي مديركل بركنار شده حراست استانداري مازندران شد.


operated by Data Computer