با حکم محمد علی نجفی ؛

  • 1396/08/22 07:51:22
  • چاپ
  • ایمیل به دوستان

با حکم محمد علی نجفی شهردار تهران ، وی به عنوان قائم مقام شهردار و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب شد.

سیدرضا صالحى امیری، وزیر سابق ارشاد سکان معاونت فرهنگى اجتماعى شهردارى تهران را عهده دار شد.

محمدعلی نجفی در حکمی سیدرضا صالحی امیری را به عنوان قائم مقام شهردار و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب کرد.

محمد علی نجفی خود سابقه وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه خود دارد. 

 

صالحی امیری قائم مقام و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران شد


operated by Data Computer