احتمالا این عکس تنها عکس رنگی از رضاخان باشد که در سال ۱۳۱۳ در ترکیه گرفته شده است.
 

تنها عکس رنگی به جامانده از رضاخان


operated by Data Computer