جسد دختر جوان مجهول الهویه عصر دیروز با کمک ماموران آتش نشانی و با حضور کارشناسان پزشکی قانونی از سد شهید رجایی ساری بیرون کشیده شد.

عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ،گفت: عصر دیروز خبری مبنی بر کشف جنازه دختری مجهول‌الهویه ۲۴ ساله در سد شهید رجایی ساری به پزشکی قانونی استان اطلاع داده شد.

وی با بیان اینکه یک گروه از کارشناسان پزشکی قانونی برای پیگیری وشناسایی جسد وعلت مرگ به منطقه اعزام شدند. افزود: جسد جهت بررسی بیشتر به سردخانه پزشکی قانونی ساری انتقال یافت،

عباسی گفت: جسد جهت تعیین هویت و کشف علت مرگ فردا با  حضور کارشناسان پزشکی قانونی مورد کالبد شکافی قرار گیرد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: جنازه تا پیدا شدن خانواده اولیا دم در سردخانه پزشکی قانونی استان نگهداری می‌شود.

وی افزود: بنا بر اظهارات مردمی در منطقه تفریحی سد شهید رجایی شهرستان ساری حضور داشتند گفته می‌شد که این دختر جوان خودش را به داخل آب انداخت وخودکشی کرد. 


operated by Data Computer