سه مسافر اهل شیروان عصر دوشنبه 11 تیرماه طعمه امواج سهمگین دریای خزر شدند.

کریمیان رییس هیات نجات غریق و غواصی مازندران گفت: سه مسافر اهل شیروان ساعت ۱۷ امروز در آب های ساحلی منطقه سنگچین شده بابلسر غرق شدند.

کریمیان با بیان اینکه این سه مرد در خارج از محدوده طرح دریا برای شنا به دریا رفته بودند، افزود:محمد رضا لیلایی 44 ساله ، براتعلی سیس تار 52 ساله و محمد سیس تار 43 ساله جان باختگان این حادثه هستند.

کریمیان گفت پیکر هر سه غریق از آب بیرون کشیده و به سردخانه بابلسر منتقل شد.


operated by Data Computer