اشکپور سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پرشکی مازندران گفت: ۳ نفر دردریای خزر جان باختند و ۳ نفر راهی بیمارستان شدند.

دریای خزر جان باختند و ۳ نفر راهی بیمارستان شدند.

وی افزود: در ساحل پرواز چالوس مرد ۶۰ ساله در خارج از طرح سالمسازی دریا غرق شد و جان باخت.

اشکپور گفت: دو مرد ۱۹ و ۳۸ ساله نیز روز گذشته در شهر نور، کوچه تامین اجتماعی در خارج از طرح سالم سازی دریا غرق شدند و جان باختند.

سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پرشکی مازندران افزود: اقدامات احیاء پیشرفته برای غرق شدگان توسط تیم‌های اورژانس اعزامی موثر واقع نشد.

وی گفت: دیشب در پلاژ قو شهر سلمانشهر، مرد ۱۹ ساله که اقدام به شنا در خارج از طرح سالم سازی کرده بود، بعد از غرق شدن و خروج از آب توسط نیرو‌های امدادی، توسط تیم پایگاه اورژانس سلمانشهر تحت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی قرار گرفت و به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شد.

وی افزود: در ساحل شیلات چالوس دو زن ۱۵ و ۳۴ ساله که در خارج از طرح سالم سازی اقدام به شنا کرده بودند غرق شدند و بعد از خروج از آب توسط تیم اورژانس چالوس پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شدند.


operated by Data Computer