احمد حسین زادگان سرپرست استانداری مازندران با صدور حکمی مهدی رازجویان را به عنوان سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری مازندران منصوب کرد.

پیش از این علی نبیان معاون امور عمرانی استانداری مازندران بود که با حکموزیر راه و شهرسازی به تهران رفت و سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن شد.

مهدی رازجویان با حفظ سمت مدیرکلی دفتر فنی استانداری، سرپرستی معاونت عمرانی را عهده دار شده است.

انتصاب رازجویان نخستین حکمی است که حسین زادگان در کسوت سرپرستی استانداری مازندران صادر کرده است


operated by Data Computer