یک منبع آگاه از دستگیری مدیر یک دستگاه فرهنگی در غرب استان خبر داد.

یک منبع آگاه از دستگیری یکی از مدیران دستگاه فرهنگی در استان خبر داد.

این منبع آگاه بدون ذکر نام این مدیر اظهار کرد: اتهام این مدیر دریافت رشوه بوده که پرونده‌ای در این زمینه در دستگاه قضایی تشکیل شده است.

چندی پیش نیز یکی از مدیران کل دستگاه‌های دولتی در استان به اتهام ارتشاء دستگیر شده بود./فارس


operated by Data Computer