مسابقات جام رمضان بدمینتون بانوان استان مازندران به میزبانی شهرستان آمل برگزار می‌شود.

مسابقات جام رمضان بانوان استان مازندران به میزبانی شهرستان آمل برگزار می‌شود.

 این دوره از مسابقات بعد از افطار روز پنجشنبه 19 اردیبهشت‌ماه در سالن ورزشی حجاب جنب بیمارستان 17 شهریور آمل برگزار می‌شود.


operated by Data Computer