کمیته انضباطی آرای خود را در مورد تیم‌های لیگ دسته اول صادر کرد و تیم خونه به خونه بابل مشمول پرداخت جریمه نقدی شد.

دیدار تیم‌های خونه به خونه بابل و آلومینیوم اراک برگزار و از سوی ارتا منهاجی مربی تیم خونه به خونه بابل تخلفاتی مبنی بر اعتراض به داور که منجر به اخراجش شد و رفتار غیرورزشی رخ داد. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید  10 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم خونه به خونه بابل نیز به دلیل فحاشی تماشاگرانش به داور باید 70 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

دیدار تیم‌های شاهین شهرداری بوشهر و خونه به خونه بابل برگزار و از سوی تماشاگران تیم شهرداری بوشهر  تخلفاتی مبنی بر فحاشی و پرتاب بطری به زمین بازی رخ داد. تیم شاهین شهرداری بوشهر به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تکرار تخلفات در مسابقات بعدی با تصمیمات شدید کمیته انضباطی روبه‌رو می‌شود.

تیم خونه به خونه بابل به دلیل تخلفات تماشاگرانش به داوران و پرتاب سنگ و بطری آب به زمین تیم خودی در دیدار برابر گل ریحان البرز باید 70 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.


operated by Data Computer