با انتشار تصاویری مبتذل از تفریح(!) تعدادی در سد لفور مازندران در شبکه‌های اجتماعی دوباره زخم ناسور فرهنگی وارداتی بر پیکر مازندران نجیب سرباز کرد.

مازندران که به‌دلیل داشتن مواهب خدادادی از قبیل جنگل، دریا و کوه در هر روز سال و به ویژه در تعطیلات و به هر بهانه‌ای با سیل مسافر و گردشگر مواجه است، سایه سنگین یک تراژدی تاسف‌بار را همیشه بر سرخود و مردمان مومن و مهمان پذیرش دارد و آن ولنگاری فرهنگی است که اخیراً در روزهای پایانی تعطیلات نیمه‌خردادماه ولنگاری فرهنگی کم بود و حالا زخم فرهنگ برهنگی غربی نیز بر چهره سبزش نمایان شده است!

 تصاویری مبتذل از تفریح (!) تعدادی افراد در سد لفور مازندران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و مردم هاج و واج ماندند آیا اینجا ایران است یا نه؟! آیا اینجا مازندران دیارعلویان است؟! که مردمانش همچنان منتظر کبوتران خونین بال حرم هستند؛ بهارها می‌آیند اما آنها به وطن بازنگشتند و داغ کهنه فرزندانشان را در دل خود تازه نگه داشته‌اند.

مع الاسف با این اتفاق دوباره زخم ناسور بی‌فرهنگی وارداتی بر پیکر مازندران نجیب سرباز کرد.

کمیت مدیران و د