کاسبان زباله، مانع از احداث زباله‌سوز/

وضعیت عمارت فاجعه است و نمی توان به راحتی آن را جابه جا کرد، زباله های که چهل سال روی هم انباشته شده اند و بخاطر گازهای که در این فضاست، امکان انفجار وجود دارد.

زباله ها سالهاست در مازندران تبدیل به ابرچالش شده اند، غده سرطانی که روز به روز وخامت بیشتری می یابد و تا جایی پیش رفته که نادیده گرفتن آن توسط مسئولین شهری انکارناپذیر است، اما همچنان مسئولین در اندرخم یک کوچه اند و چگونگی دفع زباله بهداشتی، سوزاندن، گرفتن انرژی برق و ساخت کارخانه کمپوست سردرگم مانده اند.

 

تراژدی عمارت

عمارت، زباله آمل و شهرهای همجوار، محمودآباد، سرخرود و 62 روستا را بر دوش می‌کشد و روزانه بیش از 120 دستگاه کامیون زباله‌های خود را در این مکان تخلیه می‌کنند، که آن را تبدیل به کانونی از میکروب‌ها و بیماری‌ها کرده است.

عمارت مهم ترین معضل