رئیس سازمان صمت مازندران خبر داد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان مرداد تعداد ۷۶۱ واحد متخلف نانوایی در استان مازندران شناسایی شده اند.

حسینقلی قوانلو با بیان اینکه  براساس  برنامه ریزی های به عمل آمده، نظارت بر واحدهای خبازی سراسر استان به صورت مستمر در حال اجرا است افزود: امسال از شش هزار و ۸۴۳ مورد از واحد های خبازی سراسر استان بازرسی به عمل آمده است.

وی در ادامه اعلام کرد: از این تعداد بازرسی ها ۷۶۱ واحد متخلف شناسایی و پرونده ای به ارزش بیش از پنج میلیارد ریال تشکیل که جهت صدور رای به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.


operated by Data Computer