مدیر عامل سازمان عمران و باز آفرینی شهری شهرداری آمل گفت: در راستای توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی و با توجه به اهمیت مباحث فرهنگی در این مناطق ساخت حسینیه در منطقه محروم رضوان 38 روز چهارشنبه 27 آذرماه آغاز شد.

مهدی حسن نژاد عمرانی در این مورد اظهار کرد: این پروژه به دستور فرماندار ویژه شهرستان آمل با همکاری شهرداری آمل، سپاه ، انجمن انبوه سازان، مجمع خیرین و اداره راه و شهرسازی شهرستان آمل آغاز به کار کرد.

وی افزود: این حسینیه با سطح اشغال 80 متر مربع در دو طبقه بنا می شود .


operated by Data Computer