تصویری از حضور ابومهدی المهندس در راهپیمایی سال گذشته 22 بهمن را مشاهده می کنید.

تصویری از حضور ابومهدی المهندس، از فرماندهان جبهه مقاومت در راهپیمایی 22 بهمن سال 1397 را مشاهده می کنید.


ابومهدی 40 روز پیش همراه حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیدند.


operated by Data Computer