المان‌های شهری آمل در حالی نو شد که نوروز امسال با پیام در خانه بمانیم همراه بود.

نوروز امسال با سال‌های قبل متفاوت بود، رنگ طبیعت عوض شد و رخت نو را در دامن شهرها شاهد بودیم هر چند شعار امسال نوروز در خانه بمانیم و  عید شنیدنی مطرح بود با این حال شهرداری آمل با ایجاد المان‌های در سطح شهر چهره میدان‌ها را عوض کرد...

روزهای نخست سال 1399 هم با کرونا ویروس آغاز شده و نسبت به سال‌های گذشته نوروز متفاوت را برای نخستین بار تجربه کرده است.

 

در راستای مقابله با کرونا هم شهرداری مقابله را اولویت قرار داده تا وضعیت سفید در شهرستان آمل اعلام شود.

 

 

در سال 1399، سال نو شمسی که با کرونا ویروس آغاز شده بیاییم از زیبایی‌های اطراف نهایت استفاده ببریم و در خانه بمانیم تا بیشتر از هر زمان دیگری قدر یکدیگر را بدانیم.

گزارش از قربانعلی مسافر


operated by Data Computer