شنیدن اولین های هر شهری زیباست به ویژه شهری همانند آمل که زادگاه و وطن همه آملی‌ها است.

به گزارش پایگاه خبری آمل نیوز، شنیدن اولین های هر شهری زیباست به ویژه شهری همانند آمل که زادگاه و وطن همه آملی‌ها است.

اولین گرمابه در آمل حمام اشرف بود که ساخت رودگری های آمل بود و در سال ۱۳۶۱در زمان فرمانداری تقی پور تخریب شد.

اولین حمام نمره جدید ، حمام پارس در خیابان تهران (هراز امروزی) در سال ۱۳۳۷تاسیس شد.

حاصل تحقیق و پژوهش استاد حشمت اله ایاز آملی

 

اولین‌ها در آمل را اینستاگرام دنبال کنید:

https://www.instagram.com/p/CADgMBQAf-k/


 


operated by Data Computer