اولین بازار در آمل بازار چهارسوق بوده که قدیم در محل تکیه مشایی قرار داشت.
 

به گزارش پایگاه خبری آمل نیوز، اولین بازار در آمل بازار چهارسوق بوده که قدیم در محل تکیه مشایی قرار داشت.
این مسیر هنوز هم جز مسیرهایِ پرتردد مخصوصا برای خرید عروسی‌ها و ازدواج ها است، هر چند قدمزدنتواونکوچهپسکوچه‌هابرایخیلیاززوجهایآملیخاطرهبازی روزهای پر تکاپو پیش از ازدواج هست.

همیشه موفق، پیروز و سرزنده باشید...

 حاصل تحقیق و پؤوهش: استاد حشمت اله ایاز آملی

 

اولین‌ها در آمل را با اینستاگرام دنبال کنید:

https://www.instagram.com/p/B__8etzAUK9/


 


operated by Data Computer