آیا می‌دانید اولین رئیس اداره مخابرات و اولین مشترک تلفن آمل که بود؟؟؟

آیا می‌دانید که اولین رئیس اداره تلفن یا مخابرات و اولین مشترک تلفن در آمل چه کسی بوده و اولین شماره تلفن چه شماره ای بود؟

 

به گزارش آمل نیوز، اولین رئیس اداره تلفن آمل راز جویان در سال ۱۳۰۴ شروع به کار نمود و اولین مشترک تلفن ، غلامعلی ناصری با شماره ۲۴۶۸ بود.


اولین خط تلفن ، در بهمن ماه ۱۳۲۶ از تهران به آمل و در اسفند ماه همان سال ، خطی از آمل به بابل کشیده شده. رئیس مخابرات آن زمان ، ابوالحسن مهدوی ، مسئول چندین ساله اداره تلفن آمل بودند که زحمات زیادی در این راه متحمل شدند.

اولین ساختمان مخابرات آمل ، در محل کفش ملی فعلی به نام ساختمان ملک زاده واقع بود.

 

 حاصل تحقیق و پژوهش: استاد حشمت اله ایاز آملی

اولین‌ها در آمل را با اینستاگرام دنبال کنید:

https://www.instagram.com/p/B_y_fiZgVWy/

 


operated by Data Computer