سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل، از انجام 115 مورد عملیات خاموش کردن آتش و امداد و نجات آتش نشانان آملی دراردیبهشت ماه سال99 خبر داد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل افزود: از مجموع عملیات ماموران آتش نشانی در اردبیهشت ماه،  45 مورد عملیات خاموش کردن آتش و 70 مورد عملیات امداد و نجات بوده است.

پیروز کاویانپور ادامه داد؛ در مجموع حوادث اردیبهشت ماه متاسفانه 5 نفر از شهروندان مجروح و 3 نفر براثر جراحات شدید جان خود را از دست دادند.

کاویانپور گفت؛ بیشترین عملیات انجام شده آتش نشانان در عملیات خاموش کردن آتش، مربوط به آتش سوزی منازل مسکونی با فراوانی 9 مورد و بیشترین عملیات امداد و نجات در گرفتن حیوانات با فرلوانی 35 مورد بوده است.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل خاطر نشان کرد: از مجموع 115 مورد عملیات آتش نشانان در اردیبهشت سالجاری، 102 مورد عملیات داخل محدوده شهری، 10 مورد عملیات خارج از محدوده شهری و 3 مورد عملیات در روستا انجام شد.


operated by Data Computer