رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری آمل گفت: تعداد ۵۰ اصله درخت خطرساز از نوع نخل (پالم و فونیکس) که  در فاصله نا امنی با سیم های خطوط فشار قوی  قرار دارد، جابجا می شود. 

علیرضا شیرسوار ادامه داد؛ این درختان، ضمن خطر ساز بودن  به دلیل ارتفاع زیاد و نزدیکی با برق فشار قوی در حال خشک است.

وی تصریح کرد: با جابجایی این درختان از بلوارهای امام خمینی(ره)،مدرس,شیخ فضل الله نوری و شهید بهشتی ، همزمان با رعایت اصول کارشناسی نسبت به انتقال و کاشت این درختان در نقاط مناسب شهری نظیر؛ پارکها و بلوار ها اقدام خواهد شد.

رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری آمل درادامه ضمن عذرخواهی از شهروندان به خاطر مشکلات  و ترافیک ایجاد شده در زمان انجام عملیات خاک برداری و انتقال درختان، از صبر و شکیبایی شهروندان تشکر کرد.


operated by Data Computer