معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به اینکه باید پروتکل‌های بهداشتی کرونا هم در سطح شهر و هم در بین مردم رعایت شود، گفت: باید نسبت به تعطیلی فعالیت بازارهای روز و هفتگی اقدام شود تا تشدید مراقبت‌ها را شاهد باشیم.