معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره به اینکه در برخی بیمارستان‌ها دستگاه‌های اکسیژن‌ساز دچار مشکل شدند،گفت: تعداد دو دستگاه اکسیژن‌ساز در این شهرستان نصب شده و این بیمارستان جزو تعداد اندک بیمارستان‌هایی است که با سرعت این دستگاه‌ها در آن نصب و راه‌اندازی شد.

ایرج حریرچی در حاشیه سفر به مازندران در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر بروز مشکلات فراوان بیماران طی روزهای گذشته با توجه به کمبود کپسول و دستگاه اکسیژن‌ساز در بیمارستان‌های آمل، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بیماران کووید ۱۹ در بیمارستان‌ها تأمین اکسیژن لازم است.

وی افزود: بیماری در بیمارستان امام خمینی آمل یا بیمارستان‌های دیگر به خاطر موضوع اکسیژن دچار مشکل نشده است.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به استاندارد وضعیت در اختیار قرار دادن اکسیژن در بیمارستان‌ها، تصریح کرد: در گذشته حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد بیماران بستری در بیمارستان‌ها نیاز به اکسیژن پیدا می‌کردند در نتیجه طراحی بیمارستان‌ها بر این مبنا بوده است.

این مسؤول بیان کرد: این استاندارد تا حدودی برای همه کشورها یکسان است.

حریرچی اشاره به اینکه در برخی بیمارستان‌ها دستگاه‌های اکسیژن‌ساز دچار مشکل شدند، باگفت: تعداد دو دستگاه اکسیژن‌ساز در این شهرستان نصب شده و این بیمارستان جزو تعداد اندک بیمارستان‌هایی است که با سرعت این دستگاه‌ها در آن نصب و راه‌اندازی شد.

وی گفت: با بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها می‌خواهیم با مشکلات مختلف از نزدیک آشنا شده و در صدد رفع آن برآییم./ خبر از قربانعلی مسافر


operated by Data Computer