نشست مشترک معاونت توسعه و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، شهرداری آمل، دانشگاه فناوری نوین و پارک علم و فناوری شهرستان آمل در دفتر سید حمید هاشمی  شهردار آمل برگزار شد.

این نشست با هدف رسیدن به تفاهم و همکاری مشترک به منظور چگونگی رفع مشکلات و معضلات شهری با استفاده از فناوری های نوین برگزار شد.

شهردارآمل در این نشست گفت: کرونا ثابت کرد شهر هوشمند که در گذشته یک انتخاب بود امروز دیگر یک الزام است. با بهره گیری از فناوری های نوین می شود خیلی از معضلات و مشکلات شهری را کاهش داد و در این مسیر دانشگاه و دانشگاهیان بایستی به مدیریت شهری کمک کنند.

هاشمی با بیان اینکه صنعتی ترین شهر استان، نزدیکی به پایتخت، استقرار در میانه استان، نزدیکی به جنگل و دریا از قابلیتهای آمل است،ادامه داد؛ شهر آمل ظرفیت هر کاری را دارد و همواره می تواند پیشگام باشد.

وی افزود؛ بایستی از ظرفیت ها و توانمندی های مشترک بهره بگیریم تا موضوعات شهری، مانند زباله ، سلامت، گردشگری  و ... در شهرآمل ساماندهی و توسعه یابد.

سلیمان کریمی معاون توسعه و سرمایه انسانی سازمان مدریت و برنامه ریزی استان در این نشست گفت؛ هدف ما رسیدن به مفاهمه مشترک به منظور چگونگی بهره گیری از فناوری های روز با هدف کاهش معضلات و مشکلات شهری است و آمل می تواند شهر پایلوت در استان باشد.

کریمی با بیان اینکه گردشگری نقطه قوت اقتصاد موفق و دارای رونق است، اضافه کرد؛ به منظور رسیدن به شهر هوشمند نیاز به نقشه راه مناسب، جامع و علمی است. به منظور تهیه این نقشه مناسب با چشم انداز حداقل 20 ساله برای شهر آمل، دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری می تواند کمک کننده باشند.

گفتنی است؛ این نشست با دو تصمیم؛ تشکیل اتاق فکر، فناوری در حوزه شهری و ایجاد ناحیه فناوری با کمک پارک علم وفناوری شهرستان آمل به کار خود خاتمه داد.

 


operated by Data Computer