سرپرست اداره نگهداری راه های راهداری مازندران:

سرپرست اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از اجرای عملیات روکش آسفالت به طول ۳۰ کیلومتر در سطح محور هراز با اعتباری بالغ بر ۲۰۶ میلیارد ریال خبر داد.

هوشمند سهرابی پور اظهار داشت: عملیات روکش آسفالت محور هراز درقالب طرح سراسری لکه گیری و روکش آسفالت راه‌های شریانی کشور و به م نظور تسهیل در امر تردد و افزایش ایمنی محورهراز به اجرا در می‌آید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای عملیات روکش آسفالت محور هراز محدوده پلیس راه-پارک جنگلی -سد هراز بطول ۱۴ کیلومتر و لکه گیری بیش از ۲۰ هزار متر مربع و محدوده تونل وانا-آب اسک-پلور به طول ۱۶ کیلومتر و لکه گیری ۲۰ هزار متر مربع در حال اجرا می‌باشد.

سهرابی پور اظهار داشت: این اداره کل علاوه برروکش آسفالت راههای حوزه استحفاظی به منظور جلوگیری از سوانح رانندگی و افزایش ضریب ایمنی محورهای تحت پوشش خود اقدامات گسترده‌ای از ابتدای سال جاری مانند جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز، جمع آوری تابلوهای غیر مجاز، پاکسازی حریم راه از زباله و نخاله ساختمانی، علف تراشی، اقدامات ایمن سازی از قبیل نصب علائم، نصب چراغ چشمک زن و رفع خاموشی و ترمیم روشنایی را در دستور کار دارد.

سرپرست اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران در خاتمه گفت: هدف نگهداری راه، تقلیل میزان خرابی راه و افزایش عمر آن، کاهش هزینه‌های استهلاک وسایل نقلیه با تأمین سطوح عبور مناسب و مطلوب و همچنین ایجاد شرایط مناسب جهت رسیدن به موقع به مقصد با تأمین ایمنی است.


operated by Data Computer