یک محکوم به قصاص با تلاش دادگستری و شورای حل اختلاف گلوگاه پس از تحمل ۸ سال حبس از چوبه دار رها شد.

به نقل از روابط عمومی دادگستری مرکز استان، در پی تلاش رئیس دادگستری، دادستان و شعبه ویژه صلح و سازش شورا‌های حل اختلاف شهرستان گلوگاه، یک پرونده قتل عمد پس از هشت سال منجر به رضایت شد.

گفتنی است؛ با تلاش مجدانه اعضای شورای حل اختلاف و برگزاری جلسات متعدد با خانواده‌ اولیای دم و حضور رئیس دادگستری و دادستان شهرستان گلوگاه در منزل خانواده اولیای دم در نهایت پس از هشت سال و در روز اجرای حکم با گذشت اولیای دم از دار مجازات رهایی یافت.


operated by Data Computer