شهردار آمل در این بازدید ضمن شنیدن مشکلات و درخواست حجره داران قول مساعد در رفع و کاهش مشکلات میدان را داد.

شهردار آمل در این بازدید ضمن شنیدن مشکلات و درخواست حجره داران قول مساعد در رفع و کاهش مشکلات میدان را داد.

سید حمید هاشمی گفت : در شرایط کرونایی نظافت و رعایت بهداشت در مجموعه های این چنینی که با مردم و سلامت شهروندان ارتباط مستقیم دارند از اولویت های شهرداری است.  

 


operated by Data Computer