پیکر علامه حسن‌زاده آملی دقایق قبل از طریق بالگرد وارد روستای ایرا در شهرستان آمل روستای زادگاه این عالم ربانی شد.

پیکر علامه حسن‌زاده آملی دقایق قبل از طریق بالگرد وارد روستای ایرا در شهرستان آمل روستای زادگاه این عالم ربانی شد.

به دلیل ترافیک در مسیر وردی به روستا با وجود اعلام مبنی بر اینکه مردم از آمدن به ایرا برای تشییع و تدفین پیکر علامه حسن‌زاده خودداری کنند اما ارادتمندان این عالم شهیر خود را به ایرا رساندند تا علامه را تا منزلگاه ابدی همراهی کنند.

علامه حسن‌زاده آملی سوم مهرماه در بیمارستان امام رضا(ع) آمل به لقاالله پیوستند./ خبر از قربانعلی مسافر


operated by Data Computer