شالیکاران مازندرانی برای اقدام به نشا تغییرات ناگهانی جوی را لحاظ کنند.

 حسن عنایتی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به فعالیت زود هنگام شالیکاران مازنی بعلت شرایط مساعد آب و هوایی گفت: تاکنون بیش از 140 هزار هکتار از شالیزارها شخم و شیار و آب تخت و بیش از 115 هزار هکتار خزانه گیری شد.

 وی با بیان اینکه امسال عملیات شخم شیار ، آب تخت و خزانه گیری زودتر از سالهای گذشته صورت گرفت، سطح بذر پاشی شده شالیزارهای مازندران راحدود 100هزار هکتار اعلام کرد.

عنایتی با بیان اینکه دهه سوم فروردین و ابتدای اردیبهشت بهترین زمان نشاکاری است ، افزود: در پی گزارش اداره کل هواشناسی مبنی بر اینکه هفته بعد امکان تغییرات جوی در استان وجود دارد،به منظور افزایش عملکرد و کاهش خسارت ، تنش جابجایی و سرما،شرایط نشاکاری کنونی مناسب نیست .

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران کمک به منابع آبی با مدیریت مصرف آب در شالیزارها رادر آب تخت و گل آب کردن موثر برشمرد و شالیکاران را به مدیریت زمان مناسب خزانه گیری ، انتقال نشا به زمین اصلی و نشاکاری با توجه به تغییرات ناگهانی آب و هوا و کاهش دما توصیه کرد.

مطالب مرتبط :
  1. هشدار آیت الله جوادی آملی نسبت به بی حرمتی به قرآن
  2. شب اول کنسرت محلی مازندرانی برگذار شد
  3. نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان مازندرانی در آمل گشایش یافت
  4. ماه‌های مازندرانی
  5. فرهنگ مازندرانی و پدیده خودزنی

دیدگاه

ارسال دیدگاه