روحانی اسامی 17 نفر از وزرای پیشنهادی را تقدیم مجلس کرد

  • 1396/05/21 13:52:49
  • چاپ
  • ایمیل به دوستان

رئیس جمهوری در اجرای اصل 133 قانون اساسی و ماده 188 قانون آیین نامه داخلی مجلسو شورای اسلامی اسامی وزرای پیشنهادیبرای دولت دوازدهم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.