تصویر زیر خودروی دست نخورده دکتر مصدق را در تبعیدگاهش در احمدآباد نشان می‌دهد.

 

 

وضعیت امروزی خودرو دکتر مصدق در تبعیدگاهش    خودروی تاریخی دکتر مصدق امروز کجاست؟


 

دیدگاه

ارسال دیدگاه