عکسی نایاب از آرامگاه سعدی را مشاهده می کنید نکته جالب در تصویر استفاده مردم از آب جوی مقابل مقبره است.

 

عکسی نایاب از آرامگاه سعدی

دیدگاه

ارسال دیدگاه