به بهانه دستور پادشاه عربستان مبنی بر آزادشدن رانندگی زنان، سایت کگل این کارتون ها را منتشر کرد.

به بهانه دستور پادشاه عربستان مبنی بر آزادشدن رانندگی زنان، سایت کگل این کارتون ها را منتشر کرد.
  تصاویر/عاقبت رانندگی زنان در عربستان   تصاویر/عاقبت رانندگی زنان در عربستان

مطالب مرتبط :
  1. سانحه رانندگی در جاده هراز 7 مجروح بر جای گذاشت
  2. سفر لوکس پادشاه عربستان به مسکو چقدر خرج داشت؟!
  3. خطر بیشتر مرگ در مردان دریافت کننده خون از زنان با سابقه بارداری!

دیدگاه

ارسال دیدگاه