با آغاز فصل گاوبانگی یا عاشقی گوزن‌ها، بانگ مرال در دل جنگل‌های هیرکانی طنین‌انداز شده است.

مرال یا گوزن قرمز که در گویش مازندرانی به آن گاو کوهی نیز گفته می‌شود، گونه نماد جانوری استان مازندران و به بزرگترین پستاندار علفخوار از گونه‌های با شکوه جنگل‌های پهن برگ هیرکانی شمال است.

گوزن‌های نر برای تعیین قلمرو به جنگ با دیگر نرها می‌روند و با ایجاد صدایی شبیه صدای گاو اهلی، گوزن‌های ماده را در محدوده قلمرو خود جمع می‌کنند. در فصل گاوبانگی اگر گوزن نر صدای گوزن نر دیگری را در محدوده قلمرو خود بشنود با سرعت به سمت صدا حرکت می‌کند تا گوزن مهاجم را از قلمرو خود خارج کند.

در این زمان شکارچیان در نقطه‌ای کمین کرده و به وسیله ابزارهایی همچون شاخ قوچ، کدو و غیره صدای گوزن‌ها را تقلید می‌کنند. به دنبال تقلید صدای گوزن توسط شکارچیان، گوزن نری که شکارچیان در قلمرو آن حضور دارند بلافاصله به سمت صدا حرکت کرده و در مقابل شکارچیان ظاهر شده و به راحتی شکار می‌شوند.

به دلیل آسیب پذیر شدن مرالها در فصل گاوبانگی، محیط بانان استان مازندران با برپایی چادر و استقرار در آنها از ارتفاعات رامسر در غرب تا گلوگاه در شرق استان را تحت پوشش وحفاظت قرار می‌دهند.

مطالب مرتبط :
  1. جریمه 350 میلیون ریالی در انتظار شکارچی غیرمجاز یک راس مرال در منطقه جنگلی چهاردانگه
  2. حفاظت از 50 مرال در منطقه حفاظت‌شده چلاو/ شمشادهای خزری در حال انقراض کامل
  3. روایت عاشقی تلفیقی از هنر و عزاداری در شرایط کرونا است
  4. حفاظت شبانه‌روزی از مرال‌های مازندران در فصل گاوبانگی آغاز شد

دیدگاه

ارسال دیدگاه