مسؤولان راه و شهرسازی مازندران اعلام کردند که پروژه درمان بستر لاریجان را تحویل متولیان دانشگاه علوم پزشکی مازندران داده‌اند، دانشگاه علوم پزشکی نیز پس از انتشار اظهارات راه و شهرسازی سکوت کرده است.

 

مدیرگروه بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: کنه هیالوما عامل بیماری تب کریمه کنگو در تمام استان پراکنده است ضرورت دارد افراد موارد حفاظت فردی را رعایت کنند.

 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آمل با بیان اینکه امروزه رسانه‌های کشورمان در صف مقدم ترویج مبانی ارزشی و انقلابی جای دارند، گفت: خبرنگاران نباید بازیگر اهداف مسؤولان باشند.