با ما همراه باشید

دسته بندی نشده

در معرفی مفاخر آمل و طراحی المانهای هویت بخش کمتر تلاش شد

سید حمید هاشمی گفت: آمل مفاخر و مشاهیر فراوان در تاریخش دارد ولی متاسفانه در معرفی آنان در قالب المان شهری و هویت بخش  کمتر تلاش شد.

منتشر شده

در

هاشمی در جلسه معرفی طرح پیشنهادی المان میدان میر حیدر آملی  تصریح کرد؛ نماد ها و المان ها در هر شهری بیانگر هویت و شخصیت یک شهر است. متاسفانه شهر والمانهای شهری در آمل، تمدن و تاریخ این شهر کهن و تاریخی را نشان نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه  نمادها و المان های شهری از جمله بناهای مهم هر شهر به شمار می آیند اظهار داشت؛ تعداد نمادها در یک شهر از تنوع و غنای فرهنگی آن شهر خبر می دهد و آراستگی میادین شهرها و مکانهای تاریخی، با آداب و رسوم و فرهنگ آن رابطه مستقیم دارد.

شهردار آمل گفت؛ با کمک طراحان، هنرمندان و متخصصان درصدد هستیم تا المانهایی در خور فرهنگ، تمدن و مفاخر شهر آمل را با کمک اعضای شورای اسلامی شهر اجرایی و در میادین اصلی نصب کنیم.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.