با ما همراه باشید

دسته بندی نشده

شهرداری آمل روی دایره سرپرستی

دوست محمد کوهستانی با رای اعضای شورای شهر به عنوان سرپرست جدید شهرداری آمل انتخاب شد.

منتشر شده

در

پس از استعفای احمد امیرسلیمانی شهردارسابق این شهر که کلید عمارت شهرداری را به محمد مقدس سرپرست سابق تحویل داده بود، اعضای شورای اسلامی شهرآمل درجلسه سه شنبه شب به سرپرستی " دوست محمد کوهستانی " به عنوان سرپرست جدید شهرداری آمل رای موافق دادند.

دوست محمد کوهستانی که پیش ازاین معاون اداری مالی شهرداری آمل فعالیت می کرد، با ۶ رای از ۹ عضوشورای اسلامی شهر به مدت سه ماه به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.

پیش از این ودرپی استعفای" احمدامیرسلیمانی" شهردارسابق آمل، " علی محمد مقدس" از ۱۵ اردیبهشت ماه به عنوان سرپرست شهرداری آمل انتخاب و با توجه به پایان دوره سه ماهه سرپرستی در ۱۵ مرداد، اعضای شورای اسلامی شهرآمل، رای به انتخاب کوهستانی به عنوان دومین سرپرست جدید این شهرداری پس از استعفای امیرسلیمانی کردند.

احمد امیرسلیمانی پس از حدود ۹ سال مدیریت شهرداری آمل روز ۱۵ اردیبهشت استعفا داد که  با موافقت اعضای شورای اسلامی این شهر قرار گرفت.

در روزهای اخیر افرادهای مختلفی برای تصدی شهرداری آمل، روزمه های آنها به دست اعضای شورای این شهر رسید و هر یک از این افراد در تلاش برای جلب آرای اعضای شورا برای قبول مدیریت شهرداری آمل هستند.

شهرآمل دارای حدود ۳۰۰هزار نفر جمعیت شهری است.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.