با ما همراه باشید

دسته بندی نشده

ویژه نامه ی شعر و داستان مازندران

آمل نیوز-ماهنامه ی ادبی سخن در راستای معرفی هنرمندان شهرستانی،و استعدادهای در  حاشیه، قصد دارد ویژه نامه ای را در دوبخش شعر و داستان به ادبیات مازندران اختصاص دهد.

منتشر شده

در

 

به گزارش آمل نیوز از سرویس کارگزاران ماهنامه ی خصوصی سخن،این ادب نامه ی وزین قصد دارد در راستای معرفی ادبیات شهرستان ها و چهره های کمتر شناخته شده و در حاشیه ویژه نامه ای را به ادبیات مازندران اختصاص دهد.متن آگهی و چگونگی ارسال آثار به شرح ذیل می باشد:       

«آگهی هفدهم

درود بر شما خوبان

ماهنامه سخن زِ ره خویشکاری و با همکاری فرزندان فرهنگ دوست استان مازندران این استان ادب پرور و سروده خیز ،بر آن است ویژه نامه ای ادبی برای این استان داشته باشد در آذرماه امسال که این ویژه نامه در دو بخش است که یک بخش سروده شناسی است و یک بخش ادبیات داستانی .

بخش سروده ها /
در بخش سروده ،سرایندگان نوسرایی که خواهان چاپ سروده های خویش هستند در ویژه نامه ی استان مازندران ، با فرستادن چهار سروده ی نو و یک عکس هنری زِ خویش ،به شماره ی پایین این آگهی نامه ،هماهنگی داشته باشند .

بخش ادبیات داستانی /
در بخش داستان هم نویسندگان با فرستادن سه داستان کوتاه و یک عکس هنری، همیاری داشته باشند با شماره ی پایین این آگهی نامه

و سرایندگان و نویسندگان گرامی برای بهتر شناساندن دفترهای چاپ شده ی خویش هماهنگ شوند تا نشانی ماهنامه داده شود و دفترهای خویش را بفرستند تا در بخش شناساندن یا معرفی کارهایشان بررسی و بهتر نشان داده شود .

مجال فرستادن تا پایان آبان ماه

09397725869
09372973894
 واتس آپ و تلگرام

با سپاس
کارگزاران ماهنامه ی سخن»

امید که با همکاری هنرمندان مازندرانی حاصل دفتری نیکو باشد.