با ما همراه باشید

دسته بندی نشده

پویش باورهای مردمی درکیفیت محصولات لبنی مازندران برگزار شد

پویش مردمی کیفیت محصولات لبنی با حضور جمعی از کارشناسان حوزه صنایع غذایی ودارویی، استاندارد، تولیدکنندگان محصولات لبنی و رسانه های مازندران در شهرستان آمل وارد مرحله جدی تر شد.

منتشر شده

در

هدف اصلی دست اندرکاران با راه اندازی این پویش اجتماعی، آگاهی بخشی به شهروندان و اطلاعات علمی وکاربردی به مصرف کنندگان در حوزه مصرف صنایع غذایی به خصوص لبنیات ودورشدن از باورهای غلط غذایی مردم است.

پیشگیری با غذاهراسی شهروندان

نائب رئیس انجمن صنایع غذایی ودارویی مازندران یکشنبه شب در نشست انجمن غذایی و دارویی استان به اهداف تشکیل پویش مردمی کیفیت محصولات لبنی دراستان اشاره کرد وگفت، که پیشگیری از یک اتفاق ناخوشایندی غذاهراسی نسبت به محصولات صنایع غذایی درجامعه که متاسفانه به شکل های مختلف را درمیان مردم ترویج داده می شود، درقالب این پوشش پیگیری وآگاهی سازی خواهد شد.

اسماعیل خاتمی مقدم، با بیان اینکه هم اکنون حدود 30درصد مصرف مردم از تولیدات صنایع غذایی و70درصد دیگرخارج از این صنعت در دسترس مردم است، افزود: متاسفانه باورهایی که به واسطه تولیدات صنعتی درمیان مردم شکل گرفته وتهدید کننده سلامت آنان شکل گرفته که باید این نگاه و فرهنگی که قالب شده از میان برداشته شود.

وی ادامه داد، در قالب این پویش ودرگام نخست، 10 گروه صنایع غذایی پرمصرف شهروندان معطوف شده و ودرهمین راستا حدود 120 باور مردم دراین گروه شناسایی ، گردآوری وازسوی کارشناسان صنایع غذایی، محققان واستادان دانشگاه مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گرفت.

نائب رئیس انجمن صنایع غذایی ودارویی مازندران ادامه داد، پس ازشناسایی مواردی که صرفا به عنوان باورهای غلط غذایی بوده، شناسایی وکارشناسان حوزه صنعت غذا، نسبت به محتوا سازی مناسب با همان گروه غذایی برای شهروندان اقدام خواهند کرد.

خاتمی مقدم ابرازامیدواری کرد، که پویش باورهای مردمی درکیفیت محصولات لبنی با درخواست وحس نوع دوستی برخی از فعالان حوزه صنعت غذا در راستای افزایش سلامت عمومی شهروندان شروع شده و هدف نهایی آن ترویج درمیان قشرهای مختلف مردم ودروی از برخی عادت ها وباورهای نادرست غذایی شهروندان است.

شیوه جدید سودجویی با تبلیغ محصولات ارگانیک

رئیس اداره آموزش اداره کل استاندارد استان مازندران هم دراین نشست گفت، که ارائه محصولات ارگانیک  اساسا یک تبلیغ کذب و فقط با نیت سوء استفاده از عدم آگاهی شهروندان است و این شیوه جدید تبلیغی برای برخی سودجویان تبدیل شده است.

سید رضا حجازیان افزود: در بسیاری از شهرهای مازندران و حتی کشور فروشگاه های متعددی با عناوین ارگانیک با تعریف ۱۰۰ درصد طبیعی و سالم، محصولاتی را عرضه می کنند که هیچگونه راستی آزمایی برای آن وجود ندارد وحتی  بررسی‌های محسوس و نامحسوس بسیار در زمینه کیفیت سنجی ارگانیک بودن محصولات انجام شده است که مشخص شد هیچکدام ارگانیک یا همان طبیعی نبوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون تلاش های زیادی برای اعتماد سازی مردم به محصولات صنعتی تحت نظارت استاندارد انجام شده است، یادآورشد، البته همچنان نشر اطلاعات نادرست سبب شده مردم به سمت صنایع غذایی سالم و با کیفیت کمتر گرایش داشته باشند .

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.