با ما همراه باشید

دسته بندی نشده

کشتارگاه‌های مازندران روی خط تمام مکانیزه

مدیر کل دامپزشکی مازندران، از ارتقای کشتارگاه‌های صنعتی مرغ استان به گریدهای بالا در زنجیره کشتار تا پیش از بسته بندی خبر داد.

منتشر شده

در

سید حسین رضوانی شنبه شب در جریان توررسانه ای خبرنگاران مازندران در بازدید از کشتارگاه صنعتی آمل طیور افزود: هم اکنون یک کشتارگاه دارای (آ پلاس) و چهار کشتارگاه (گرید آ) و دو کشتارگاه دیگر نیزدر مرحله گرفتن مجوزهای لازم برای گرید a هستند.

وی درخصوص مزیت گریدهای جدید برای کشتارگاه مرغ درمازندران گفت، اختلاف اصلی در تخلیه اندرونی واحشا مرغ توسط دستگاه وبدون دخالت افراد انجام می‌شود واین اطمینان را به مصرف کننده می‌دهد که چیزی به عنوان ضایعات در مرغ وجود نخواهد داشت.

خروج مرغ زنده همچنان از مازندران

مدیرکل دامپزشکی مازندران، با بیان اینکه از ۲۰ کشتارگاه موجود صنعتی دراستان حدود ۱۸ کشتارگاه به ظرفیت ۸۵۰ تا ۹۰۰ تن کشتار در روزفعال است، گفت: این درحالی است که ظرفیت کشتارگاه‌های صنعتی ایجاد شده طیور درمازندران تا ۱۳۰۰ تن کشتار در روز است.

دکتر رضوانی نیاز تولید روزانه مرغ گرم درمازندران را حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ تن و درایام تعطیل آخر هفته وتعطیلات چند روزه تا ۳۵۰ تن در روز بیان کرد.

وی دربخش دیگری به خروج مرغ زنده توسط برخی تولیدکنندگان مرغ استان اشاره کرد وگفت: با توجه به نیاز روزانه مازندران، اما متأسفانه همچنان روند خروج مرغ زنده از استان به دیگر مناطق کشور روزانه وجود دارد.

وی اضافه کرد: البته این موارد به نسبت سال‌های گذشته با افزایش تعداد کشتارگاه‌های صنعتی مازندران کاهش یافته است.

تلفات پرندگان درمیانکاله کم شد

مدیرکل دامپزشکی مازندران دربخش پایانی این نشست همچنین به آخرین وضعیت تلفات پرندگان مهاجر درتالاب میانکاله نیز اشاره کرد وگفت: جدی ترین درخواست این اداره کل به عنوان تنها مرجع ونهاد اعلام کننده موارد تشخیص داده شده بیماری‌ها است وهیچ فرد ودستگاه دیگری نباید به خود اجازه قضاوت نادرست وتشویش اذهان عموم کند.

دکتر رضوانی گفت، از دوم بهمن ما وبه دنبال اعلام تلفات پرندگان مهاجر درتالاب بین المللی میانکاله تاکنون بیش از ۱۹۸ آزمایش مختلف از انواع بیماری‌ها شناخته شده پرندگان گرفته شده که ممنشا بسیاری از بیماری‌ها خوشبختانه منفی بوده است.

وی ادامه داد، به صراحت اعلام کردیم که عامل بی هوازی که ناشی ازخشک شدن گیاهان خاص درتالاب بوده که با بالاامدن سطح آب عامل انتشار آن شده باعث تلفات چند هزار بال پرنده مهاجر شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه خوشبختانه اکنون روند تلفات بسیار کم وکمتر شده است، گفت: درحال حاضر شرایط بسیار آرام است وجوسازی وسوء برداشت‌هایی را که برخی کارشناس نماها دراظهارنظرهای یک سوی خود درشبکه های خارجی معاند کشور دارند، غیرقابل باور ومغرضانه است.

دکتررضوانی همچنین تصریح کرد، که وجود این تلفات فقط برای پرندگان مهاجربوده وحتی آب تالاب برای پرندگان بومی، پستانداران منطقه ازجمله موش، خرگوش وگاومیش ها خطری تاکنون نداشته است.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.