با ما همراه باشید

دسته بندی نشده

از شایعه تا واقعیت باروری ابرها در کشور

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابر‌های مرکز مطالعات وزارت نیرو با اشاره به اینکه در سال آبی 1396 و 1397 هیچ پروژه باروری ابر‌ها نداشتیم، گفت: پس از باروری ابر‌ها یک ربع تا حداکثر 2 ساعت بعد شاهد بارندگی خواهیم بود.

منتشر شده

در

بازار داغ شایعات درباره سیل اخیر کشور با موضوع‌های مختلف همراه است.

بارورسازی ابرها باعث بحث و تحلیل‌هایی شد که در بخش فارس من با ارسال سوژه «آیا باروری ابرها باعث سیلاب اخیر شد؟» درج شد.

اشتباه در باروری ابر‌ها و ایجاد سیلاب‌های اخیر یکی از این شایعات است و سؤال مردمی آن است که آیا باروری اشتباه ابر‌ها از عوامل سیل اخیر است.

* سال آبی 1396 و 1397 هیچ پروژه باروری ابر‌ها نداشتیم

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابر‌های مرکز مطالعات وزارت نیرو با اشاره به اینکه بارندگی امسال بارش خوبی بود و برخی از انتظارات جبران کاهش بارندگی حداقل سال قبل را برآورده کرد ولی سیلاب‌های مختلفی را هم به همراه داشت و در سال‌های قبل هم شاهد این سیل‌ها بودیم و در سایر کشور‌ها هم شاهد سیل هستیم، گفت: شایعاتی که درباره باروری ابر‌ها و اثر آن در سیل‌های اخیر وجود دارد ولی ما بر طبق پروتکلی که داریم، هیچ باروری ابر‌ها را در زمان حوادث طبیعی در طول 20 سال اخیر انجام ندادیم.

فرید گلکار با بیان اینکه در سال آبی 1396 و 1397 هیچ پروژه باروری ابر‌ها نداشتیم و در 4 ماه قبل به صورت محدود با کمک پهباد در آذربایجان شرقی، خراسان‌جنوبی و چهارمحال‌بختیاری برای تست اجرایی کردیم و بارندگی محدود ایجاد شد، افزود: پس از تزریق و باروری ابر‌ها یک ربع ساعت تا حداکثر 2 ساعت بعد از عملیات شاهد بارندگی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه سرعت سامانه باروری ابر‌ها از 50 تا 120 کیلومتر است و انتخاب منطقه مبدا و مقصد و هدفدار‌بودن آن مورد توجه است، گفت: باروری ابر‌ها با توجه به خشک و نیمه‌خشک بودن کشور و با توجه به اینکه برخی از کشور‌هایی که بیشتر از ایران بارندگی دارند ولی در زمینه باروری ابر‌ها برنامه‌های جدی دارند برای کشور ما با توجه به هزینه کم و انطباق با طبیعت کشور و بارندگی یک سوم ایران نسبت به میانگین جهانی به عنوان یکی از ابزار‌های مدیریت منابع آب، لازم است.

گلکار با بیان اینکه زود است که درباره آغاز مرحله تر‌سالی در کشور صحبت کنیم و تعجب کردم که در این باره اظهار‌نظر می‌شود، خاطر نشان کرد: علم هواشناسی تا 10 روز و پیش‌بینی اقلیمی حداکثر تا 6 ماه در سطح جهانی می‌تواند پیش‌بینی موثقی ارائه کند و تر‌سالی خوشحال‌کننده است ولی اظهارنظر درباره آن خیلی زود است.

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابر‌های مرکز مطالعات وزارت نیرو با بیان اینکه در بودجه محدودیت‌هایی داشتیم که در سال آبی 99 ـ 1398 با استفاده از تجهیزات صنایع دفاع و هوا و فضای سپاه پروژه باروری ابر‌ها را با برنامه‌ریزی دقیق و با وسعت قابل توجهی اجرایی می‌کنیم.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.