با ما همراه باشید

دسته بندی نشده

وجود خلاء محتوایی در نظام آموزشی کشور

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به اهمیت کیفی سازی محتوای آموزشی گفت: خلاء محتوایی در نظام آموزشی کشور وجود دارد.

منتشر شده

در

ابراهیم صالحی عمران امروز در مراسم تجلیل از  معلمان نمونه استانی و کشوری در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله اظهار داشت: امکانات فیزیکی، بودجه ای و مادی دغدغه اصلی روسای آموزش و  پرورش بوده و حتی جنبه کیفیت آموزش نیز درقالب کمیت بیان می شود.

وی افزود: بیشتر مدل های آموزش و توسعه سیستم آموزشی تئوری های اقتصادی است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: تربیت نیروی انسانی متخصص در بازار کار دغدغه اصلی باید باشد و خلا محتوایی نظام آموزشی در کشور وجود دارد و این عوامل بسیار مهم است.

صالحی عمران گفت: جمعیت دانش آموزی و دانشجویی در کشور بالاست که آنچه درذهن آنها می گذرد آینده کشور را می سازد و در این راستا تصمیمات اشتباه اثرات نامطلوب در جامعه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مراکز آموزشی، مدارس، دانشگاههاو تعداد مدارک آموزشی به شدت در حال افزایش است  همچنین دوهزارو 800دانشگاه درکشور وجود دارد اما رنج اصلی نظام تربیتی ما شناخت در حال کاهش است که یکی از دلایل آن قدرت تحلیل در حال
کاهش است.

وی گفت: نظام آموزشی مبتنی بر شایستگی نیست وظیفه نظام آموزشی و تربیتی تغییردانش ،نگرش و مهارت است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: در زمینه مهارت ها نیزمدل های آموزشی تاکید بر سخت افزار بود اما توجه به تربیت عناصر تربیتی است که باید به محتوای آموزش توجه شود.

صالحی ادامه داد: یکی از سرمایه ها درجوامع سرمایه اخلاقی، صداقت، انصاف، رازداری، شرافت، درستکاری، شفافیت، بی طرفی و پاسخگویی است که در نظام تربیتی شایستگی اخلاقی و انسانی مدنظر باشد و در کنار رویکرد آموزشی به آن توجه کنیم.

صالحی تصریح کرد:  تربیت یک امر ارادی است برنامه ایده تفکر حواس جمع می خواهدکه معلم باید حواسش باشدمعلمی کاری دشوار است اما تربیت دانش آموزان و انسانهای وارسته در جوامع ازاهمیت بالایی برخوردار است.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.