با ما همراه باشید

دسته بندی نشده

راه اندازی 2 دادگاه جدید در بخش های آمل

رئیس کل دادگستری مازندران ازفراهم شدن شرایط برای راه اندازی دو دادگاه مستقل در بخش های دشت سر وامامزاده عبداله ازتوابع شهرستان آمل خبر داد.

منتشر شده

در

حجت الاسلام محمدصادق اکبری در سفر به این شهرستان اظهار داشت: با نیازسنجی که دربرخی شهرهای استان انجام شده، راه اندازی دو دادگاه جدید درشهرستان آمل مورد توجه جدی بوده که درخواست آن به قوه قضائیه داده شده ودادگستری مازندران اکنون منتظر پاسخ درخواست از قوه قضاییه برای راه اندازی وچارت قضایی آن است.

وی همچنین درخصوص جذب قضات جدید درسطح دادگستری های مازندران نیزگفت، که درخواست جذب قضات جدید نیز داده شده و ۲۶ نفر نیز اکنون دوره یک ماهه کارآموزی خود را درحال گذران هستند وبزودی در تشکیلات قضایی استان بکارگیری خواهند شد.

تشکیل شعب ویژه برای پرونده های خاص

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین درپاسخ به سئوالی درخصوص میزان پرونده های ورودی ونیز مختومه شده امسال درسطح دادگستری های استان گفت، که آماراین پرونده ها هنوز جمع بندی نهایی نشده، اما نکته قابل توجه، متاسفانه افزایش شمار ورودی پرونده ها به محاکم قضایی استان است.

حجت الاسلام اکبری ادامه داد، که البته درسال های اخیر برنامه های جدی برای تسریع بخشی ورسیدگی ورودی وبررسی پرونده های وارده وکم کردن آنها صورت گرفته، اما باید این نوع اقدام ها ادامه دار باشد.

وی با بیان اینکه درعین حال برنامه های خاصی برای کاهش میزان پرونده های موجود درسطح دادگستری های استان ومختومه کردن آنها داریم، تصریح کرد، اکنون شعب ویژه برای پرونده های مهم کیفری وحقوقی درسطح دادگستری استان اختصاص داده شده که پرونده های خاص از زمان تشکیل تا رسیدگی کامل آنها درکوتاه ترین زمان اقدام ومنجر به نتیجه شود.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین، اعتبار بخشی به اسناد رسمی ازجمله نقل وانتقال ها وفک خودروها که دراجرای قانون برنامه ششم توسعه آیین نامه آن نیز تصویب وابلاغ شده را در کاهش ورودی پرونده ومراجعه نکردن مردم معطلی شهروندان به دستگاه ها قضایی می شد، تاثیرگذار دانست.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.