با ما همراه باشید

دسته بندی نشده

رسانه ها در تغییر باورها و ارزشها تاثیرگذار هستند

یحیی یوسف پور  در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان، تاثیر گذاری رسانه ها در تغییر باورهاو ارزشها را امری انکار ناپذیر دانست و گفت: تاثیر گذاری رسانه ها در تغییر باورها وارزشها ونوع نگاه مردم برکسی پوشیده نیست.

منتشر شده

در

وی عملکرد رسانه ها را به دو نوع تقسیم کرد واظهار داشت: می توان دو رویکرد مثبت ومنفی را برای عملکرد رسانه ها در نظر داشت و رسانه ها در صورتی که در خدمت نظام سلطه باشند  تغییر ارزشها ومعیارهای مردم را رقم می زنند واین همان جنگ نرم است.

یوسف پور خبرنگاران مستقل را مایه رشد وبالندگی جامعه دانست واظهار داشت: اگر از سوی خبرنگاران مستقل ومتعهد به نظام وانقلاب تغییر نگاهها و هنجارها صورت گیرد، یقینا باعث رشد واعتلای جامعه اسلامی می شود.

فرماندار محمودآباد به تعبیرهای امام راحل نسبت به رسانه اشاره کرد وگفت: از دیدگاه امام رسانه ها عملکرد تربیتی دارند ودانشگاه عمومی هستند  ورابطه بین مردم ورسانه رابطه معلم وشاگرد است.

یوسف پور در ادامه به نقش واهمیت خبرنگاران در رسانه ها پرداخت و با مهم ومحوری شمردن نقش آنان گفت: تمام رسانه اعم از دبداری، شنیداری، مکتوب، فضای مجازی و…. را خبرنگاران هدایت و پشتیبانی می کنند، خبرنگاران دروازه بان جامعه هستند که خبرهای سره وناسره را از هم جدا می کنند و اجازه نمی دهند خبرهایی که به وحدت و انسجام ملی آسیب می زند وارد جامعه شود.

فرماندار محمودآباد با توجه به اهمیت روزافزون رسانه در جامعه ونقش پر رنگ آن تصریح کرد: جامعه از علقه عاطفی خود جدا شده و بسیار به رسانه وابسته شده است وبدون تردید اثر گذاری رسانه مشخص است.

وی با برشمردن تفاوت بین نقد وتخریب افزود: ما نقد را می پذیریم زیرا نقد باعث می شود راه ومسیر درست تر انتخاب شود و رسانه ها با نقد می توانند مسبر را روشن تر کنند.

ادامه مطلب
برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

یک پاسخ بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.